ΥΠΟΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΑ ΚΥΣΤΙΤΙΔΑ

Η κυστίτιδα στη γυναίκα μπορεί να επιμένει ακόμα και μετά τη θεραπεία με αντιβιοτικά. Χρειάζεται προσοχή από τον ιατρό για να διακρίνει εάν είναι εμμένοντα συμπτώματα από την λοίμωξη που παρέρχεται ή εάν πρόκειται για υποτροπή αυτής. Η υποτροπή της λοίμωξης μπορεί να οφείλεται είτε στη σύντομη λήψη αντιβίωσης, η οποία ενίοτε είναι και η επιθυμητή ενέργεια καθώς μακρά σχήματα προκαλούν αντοχή στα αντιβιοτικά, όπως άλλωστε και η πολύ σύντομη λήψη αντιβιοτικών που επίσης μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση ενός μικροβίου. Η ισορροπία της χρήσης των αντιβιοτικών μεταξύ των κατευθυντήριων οδηγιών που συστήνουν κατά προτίμηση σύντομα αντιβιοτικά σχήματα και της ανταπόκρισης του ασθενούς στη λοίμωξη μπορεί να είναι λεπτή. Ως εκ τούτου η επιτυχής θεραπεία εξασφαλίζεται από την επικοινωνία μεταξύ ιατρού και ασθενή για την εκτίμηση της ανταπόκρισης. Όταν μία κυστίτιδα υποτροπιάζει μπορεί να απαιτεί επιπλέον διερεύνηση ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς. Ο έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει μία απλή απεικονιστική μελέτη, επανειλημμένες εξετάσεις ούρων, ενίοτε και ενδοσκοπικό έλεγχο. Η κάθε περίπτωση χρειάζεται διαφορετικό χειρισμό και η συζήτηση με τον ιατρό σας θα καθορίσει το περαιτέρω διαγνωστικό και θεραπευτικό πρωτόκολλο.