ΥΔΡΟΚΗΛΗ

Η υδροκήλη είναι άλλη μία πάθηση όπου ο όρος -κήλη χρησιμοποιείται κατά παρέκβαση. Πρόκειται για τη συλλογή υγρού ανάμεσα σε χιτώνες που περιβάλλουν τον όρχι. Υπάρχουν κατατάξεις ανάλογα με το εάν το υγρό αυτό είναι σταθερό (εγκυστωμένο) ή εάν το υγρό έρχεται και παρέρχεται μέσω ενός καναλιού διαφυγής στη βουβωνική χώρα (επικοινωνούσα υδροκήλη). Εμφανίζεται κατά κανόνα με μία ανώδυνη διόγκωση του οσχέου στη μία ή και τις δύο πλευρές. Η ύπαρξη της υδροκήλης καλό είναι να επιεβεβαιώνεται με υπερηχογράφημα του οσχέου προς αποκλεισμό ορχικών αιτίων που μπορεί να την προκαλούν. Εάν δεν προκαλεί πίεση στον όρχι δεν είναι απαραίτητα επιβλαβής. Η χειρουργική θεραπεία προτείνεται για το αίσθημα βάρους που μπορεί να προκαλεί στον όρχι και για αισθητικούς λόγους. Χειρουργική θεραπεία επίσης προτείνεται όταν ασκείται πίεση στον όρχι από τη μεγάλη ποσότητα υγρού.