ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

 

Η βιοψία του προστάτη αδένα εκτελείται όταν τίθεται η υποψία καρκίνου του προστάτη από τις δοκιμασίες ασυμπτωματικού ελέγχου, το υψηλό PSA ή τη δακτυλική εξέταση του προστάτη.

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές για τη δειγματοληψία αυτή. Η διορθική βιοψία εκτελείται με τοπική αναισθησία και η διαπερινεϊκή πιο συχνά με μίας μορφής μέθη ή γενική αναισθησία. Για όλες τις τεχνικές χρειάζεται η εισαγωγή της κεφαλής ενός υπερήχου στο ορθό. Ο υπέρηχος βοηθά στην οριοθέτηση του αδένα και στη συνέχεια μπορεί να γίνει έγχυση τοπικής αναισθησίας (ξυλοκαϊνης) που κάνει την πράξη πιο καλά ανεκτή.

Στην περίπτωση της διορθικής μεθόδου λαμβάνονται δείγματα από το ορθό τρυπώντας τον αδένα σε διαφορετικές περιοχές και αυτά στέλνονται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι η λοίμωξη (προστατίτιδα), η αιμοσπερμία, η αιματουρία, το αίμα στα κόπρανα και σπανιότερα η επίσχεση ούρων.

Η διαπερινεϊκή βιοψία προστάτη συνήθως εκτελείται στα πλαίσια μίας νοσοκομειακής δομής με αναισθησία. Όπως και στην προηγούμενη μέθοδο γίνεται χρήση κεφαλής υπερήχων από το ορθό για την απεικόνιση του αδένα, αλλά οι βιοψίες λαμβάνονται από την περιοχή ανάμεσα στους όρχεις και το ορθό. Η διαδικασία της διαπερινεϊκής βιοψίας μειώνει τα ποσοστά λοίμωξης έναντι της διορθικής, καθώς τα τρυπήματα δε γίνονται από το ορθό που είναι αποικισμένο με μικροοργανισμούς, αλλά από το δέρμα του περινέου.

Η 3D-fusion βιοψία μπορεί να εκτελεστεί είτε διορθικά είτε διαπερινεϊκά και βασίζεται στα ευρήματα της πολυπαραμετρικής μαγνητικής τομογραφίας του προστάτη αδένα. Η μαγνητική μπορεί να αναδείξει περιοχές που είναι ύποπτες για κακοήθεια με ικανοποιητική ακρίβεια για τους κλινικά σημαντικούς όγκους. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν εστιασμένα δείγματα που αυξάνουν την ευαισθησία της διαδικασίας έναντι των υπολοίπων μεθόδων. Η εκτέλεση της fusion βιοψίας με τη διαπερινεϊκή μέθοδο αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στη διαγνωστική του καρκίνου του προστάτη υπό την προϋπόθεση ότι η πολυπαραμετρική μαγνητική έχει αναδείξει ύποπτες περιοχές.