ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ

“Γιατρέ μετά από σεξουαλική επαφή κάνω συχνά ουρολοιμώξεις, είναι κάτι που μεταδίδεται?

Η ουρολοίμωξη στη γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας είναι ένα αρκετά  συχνό φαινόμενο που συνδέεται ενίοτε με τη σεξουαλική πράξη. Δεν πρόκειται για σεξουαλικά μεταδιδόμενο νόσημα στις περισσότερες περιπτώσεις. Η ουρολοίμωξη πυροδοτείται από τη διαδικασία της διείσδυσης καθαυτό, και όχι από το σύντροφο. Συνήθως δε σχετίζεται με κάποιο υποκείμενο οργανικό πρόβλημα, αλλά όταν έχει διενεργηθεί η απαραίτητη διερεύνηση, η ασθενής καθησυχάζεται ότι είναι κάτι λειτουργικό. Σωστές συνήθειες πριν και μετά την επαφή καθώς και δόσεις χημειοπροφύλαξης με αντιβιοτικά μπορεί να δώσουν λύση στο πρόβλημα.


Παίζει ρόλο η συχνότητα των εκσπερματίσεων στην εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη ?

Ανά διαστήματα πολλές μελέτες προσπάθησαν να συσχετίσουν τη συχνότητα εκσπερμάτισης με την ύπαρξη καρκίνου του προστάτη. Κατά τη διενέργεια των εν λόγω μελετών παρουσιάζονται τεχνικές δυσκολίες και σφάλματα στην συλλογή του δείγματος ασθενών. Ο σχηματισμός ασφαλών συμπερασμάτων απαιτεί προοπτική  συλλογή του δείγματος ασθενών (έναρξη συλλογής του δείγματος προκαταβολικά) παρά την ανασκόπηση ενός δείγματος από ασθενείς που νόσησαν απο καρκίνο και σύγκριση με ένα δείγμα υγιούς πληθυσμού (αναδρομική συλλογή). Επίσης η διαδικασία της παρακολούθησης απαιτεί μεγάλα χρονικά διαστήματα καταγραφής των σεξουλικών συνηθειών. Επιπλέον τα  στατιστικά μοντέλα που απαιτούνται δύσκολα μπρούν να συγκρίνουν  τους πληθυσμούς αυτών που νόσησαν σε σχέση με αυτούς που δε νόσησαν με απόλυτη ορθότητα, λαμβάνοντας υπ’οψιν ότι πολλοί περιβαλλοντικοί παράγοντες (π.χ. διατροφή, τόπος ζωής) εξ’ ορισμού δε μπορούν να εξομοιωθούν. Κοινώς, πέρα απο τις επιστημονικές δυσκολίες στην εξαγωγή των συμπερασμάτων, η συσχέτιση που είχε επικρατήσει είναι ότι άνδρες με τακτικές εκσπερματίσεις μπορεί να έχουν κάποιο όφελος συγκριτικά με αυτούς που δεν έχουν καθόλου ή έχουν σπάνιες εκπερματίσεις στην εμφάνιση ορισμένων μορφών κακρκίνου του προστάτη. Περισσότερες και πιο καλά κατασκευασμένες μελέτες απαιτούνται για να δημιουρηθεί αιτιολογική συσχέτιση ανάμεσα στον καρκίνο του προστάτη και τον αυξημένο αριθμό εκσπερματίσεων.


Το PSA μου είναι αυξημένο ! Και τώρα τι ?

Το PSA αποτελεί μία ουσία που εκκρίνεται σχεδόν αποκλειστικά απο κύτταρα του προστάτη αδένα στην κυκλοφορία. Η ουσία καθ’ αυτό αποτελεί ένα ένζυμο που υγροποιεί το σπέρμα, ωστόσο η σημασία της εξέτασης έγκειται στην ικανότητα να εγείρει την υποψία για καρκίνο του προστάτη σε ένα άνδρα μέσης ηλικίας. “Μπορεί μόνο ο καρκίνος του προστάτη να αυξήσει το PSA;” Βεβαίως και όχι. Μιλήστε με τον ιατρό αναλυτικά για τις συνθήκες  ούρησης και καταστρώστε ένα πλάνο με κατεύθυνση τη σωστή διερεύνηση των πραγμάτων χωρίς φοβίες και πανικό.


“Έχω συχνουρία, έχω προστάτη ?”

Η υπερτροφία του προστάτη αδένα σε ένα άνδρα μέσης ηλικίας δεν είναι η αποκλειστική αιτία συχνουρίας και γενικότερα δυσουρικών ενοχλημάτων. Η συμπεριφορά της ουροδόχου κύστης και ο τρόπος με τον οποίον την “εκπαιδεύουμε” στην καθημερινότητά μας μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη λειτουργία της και στην ποιότητα της ζωής μας. Δεν είναι καθόλου σπάνιο να πρέπει ένας άνδρας ή και μία γυναίκα μέσης ηλικίας να στερηθεί καθημερινές, αυτονόητες δραστηριότητες επειδή η ούρηση τους περιορίζει. Ενίοτε παθήσεις εκτός ουροποιητικού μπορεί να εμφανίζονται με τη μορφή αυξημένης συχνότητας ούρησης ιδιαίτερα τις νυκτερινές ώρες. Η κατάστασή σας θα αξιολογηθεί από τον ιατρό σας και η προσεκτική αξιολόγηση του ιστορικού των ουρήσεων θα μπορέσει να δώσει πληροφορίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.


Μπορεί τελικά η αλόγιστη χρήση πορνογραφικού υλικού να έχει αρνητική επίδραση για τη στύση σε νεαρά άτομα;

Μελέτη βασισμένη σε ερωτηματολόγια από το διαδίκτυο συσχετίζει την χρήση online πορνογραφικού υλικού με τη σεξουαλική δυσλειτουργία μεταξύ νεαρών ανδρών.

Πρόκειται για μια μικρή web based έρευνα μεταξύ νεαρών ατόμων που δείχνει υψηλά ποσοστά στυτικής δυσλειτουργίας μεταξύ ατόμων ηλικίας μικρότερης των 35 ετών που πάσχουν από ‘παθολογικό’ εθισμό στη χρήση πορνογραφικού υλικού. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34534092/ Η χρήση της πορνογραφίας είναι πλέον εξαιρετικά διαδεδομένη και η πρόσβαση καθίσταται πολύ εύκολη στο νεαρό ανδρικό πληθυσμό. Ο ορισμός του παθολογικού εθισμού είναι μία έννοια σχετική και δε μπορεί να καθοριστεί από ένα ερωτηματολόγιο για το κοινό που εθελοντικά συμπληρώνει ένας ενδιαφερόμενος. Το δείγμα των ατόμων που εξετάστηκαν, εξ’ όρισμού δεν είναι αντιπροσωπευτικό της ηλικιακής αυτής ομάδας, αλλά παρουσιάζουν ενδιαφέρον τα ποσοστά στυτικής δυσλειτουργίας μεταξύ των χρηστών της πορνογραφίας και δικαιολογημένα αυτό προκαλεί ερωτηματικά για τη συσχέτιση αυξημένης χρήσης πορνογραφικού υλικού και στυτικής δυσλειτουργίας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα η στυτική δυσλειτουργία συχνότερα είναι ψυχογενούς παρά οργανικής προέλευσης.


Ασκήσεις πυελικού εδάφους, ποιούς αφορούν ;

Οι ασκήσεις του πυελικού εδάφους γυμνάζουν ένα σύμπλεγμα μυών που καλύπτουν σαν τέντα το κατώτερο τμήμα της πυέλου. Πρόκειται για μύες που συσπώνται αυτόματα όταν υπάρχει περιεχόμενο στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη και προσπαθούμε να αποφύγουμε την ακούσια έξοδο του, να είμαστε εγκρατείς δηλαδή, ενώ αποτελούν και μύες που συσπώνται κατά τη σεξουαλική επαφή και στα δύο φύλα.

Οι ασκήσεις του πευλικού εδάφους αποτελούν ένα συνηρητικό μέτρο που προσφέρει βοήθεια σε διάφορες καταστάσεις όπως η ήπια ακράτεια προσπαθείας στη γυναίκα (“χάνω γιατρέ ούρα όταν βήχω, όταν φταρνίζομαι και όταν γελάω δυνατά”), αλλά παρέχει και κάποια οφέλη σε γυναίκες με μεικτού τύπου ακράτεια (προσπαθείας και επιτακτικού τύπου). Η ενδυνάμωση των μυών του πυελικού εδάφους γυμνάζει το τμήμα εκείνο του σφιγκτήρα μυ (μυς της εγκράτειας) που έχουμε τον έλεγχό του, και κατ’ επέκταση βοηθαέι στην ισχυρή σύσπαση των υπολοίπων μυών του συμπλέγματος που συμμετέχουν στο “κλέισιμο του κόλπου” κατά τη σεξουαλική επαφή στη γυναίκα και στην εξώθηση του σπέρματος στον άνδρα.


Υπάρχουν μέτρα πρόληψης για τη δημιουργία λίθων του ουροποιητικού ;

Η λιθίαση του ουροποιητικού αφορά ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού και ιδίως ανθρώπους που κατοικούν σε περιοχές με θερμό κλίμα. Έχει επκρατήσει η κοινή συμβουλή “πίνε νερό να μην κάνεις πέτρες”, αλλά ο σχηματισμός των λίθων του νεφρού φαίνεται να είναι πιο πολύπλοκος από όσο νομίζαμε. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, που άλλοτε αγνοούσαμε, και μπορεί να συντελούν στην προδιάθεση για δημιουργία κρυστάλλων διαφορετικών αλάτων στα ούρα και κατ’ επέκταση λίθων. Έχουν ενοχοποιηθεί γενετικές αιτίες (<10% των περιπτώσεων), παράγοντες διαιτητικοί, ορμονικοί και ακόμα και εντερικής αιτιολογίας που διαταράσσουν την απορρόφηση, επεξεργασία και αποβολή των αλάτων που προκαλούν λιθίαση στο ουροποιητικό. Για να δοθούν παραπάνω απαντήσεις στο ερώτημα της πρόληψης εξετομικευμένα, απαιτείται σε ανθρώπους που έχουν ιστορικό λιθίασης να έχει γίνει ανάλυση αυτών και να γνωρίζουμε τη σύστασή τους. Για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ασθενών δε μπορεί να κάνει κανείς, ωστόσο, προσαρμοσμένη πρόληψη ακόμα και εάν υπάρχουν οι παραπάνω πληροφορίες (ανάλυση λίθου). Η γενική σύσταση είναι λήψη επαρκούς ποσότητας υγρών που δε μπορεί να είναι κοινή για όλους, αλλά χονδρικά, προκαλεί ούρα που δεν είναι ιδιαίτερα σκούρα. Η αποφυγή κατάχρησης πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης, μία ισορροπημένη δίαιτα ευθυγραμμισμένη με τη μεσογειακή διατροφή, και η περιορισμένη κατανάλωση μαγειρικού άλατος στο φαγητό δείχνουν να βοηθούν στην αποφυγή σχηματισμού λίθων.