ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Στα συμπτώματα και τις παθήσεις της ουροδόχου κύστεις έχουμε εντάξει επιλεκτικά τις πιο συχνές νόσους που σχετίζονται με το όργανο. Δεν πρόκειται για μία επιστημονική κατάταξη καθώς περιέχει ετερογενή στοιχεία όπως συμπτώματα-δηλ. κάτι που αντιλαμβάνεται ο ίδιος ασθενής και μπορεί να σχετίζεται με μία σειρά διαφορετικών παθήσεων-, και παθήσεις της ουροδόχου που αποτελούν από μόνες τους ένα κεφάλαιο της ειδικότητας. Σκοπός της κατάταξης είναι να ξεχωρίσει τις αιτίες προσέλευσης στον ουρολόγο με βάση τη συχνότητα που απαντώνται στο ιατρείο. Η διάγνωση μίας πάθησης ενίοτε μπορεί να απαιτεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την κλινική εξέταση και την ολοκλήρωση του εργαστηριακού ελέγχου και να μη συμπεριλαμβάνεται στην παρακάτω αναφορά.