ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΝΕΦΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΗΤΗΡΑ

Ο νεφρός είναι το όργανο που φιλτράρει το αίμα και είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των ούρων. Το αποχετευτικό σύστημα του νεφρού ξεκινάει μέσα από την κοιλότητά του με τους νεφρικούς κάλυκες. Αυτοί καταλήγουν σε μία μεγαλύτερη κοιλότητα τη νεφρική πύελο και από εκέι τα ούρα καταλήγουν σε ένα σωλήνα τον ουρητήρα που τα παροχετέυει στην ουροδόχο κύστη. Οι κάλυκες, η νεφρική πύελος και ο ουρητήρας αποτελούν την αποχετευτική οδό του νεφρού και επικαλύπτονται από ένα ύφασμα διαφορετικό από το των νεφρικών σωληναρίων που λέγεται ουροθήλιο ή αλλιώς μεταβατικό επιθήλιο. Εμβρυογενετικά έχουν διαφορετική προέλευση η αποχετευτική μοίρα και ο νεφρός και αυτός είναι και ο λόγος των παραπάνω διαφορών. Στη διάπλαση των παραπάνω οργάνων κατά την ενδομήτρια ζωή μπορεί να υπάρξουν ανατομικές παραλλαγές σε ένα ποσοστό του πληθυσμού. Συνοπτικά αναφέρουμε τις πιο συχνά απαντώμενες παθήσεις των παραπάνω οργάνων.