ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το γεννητικό σύστημα του κάθε φύλου διακρίνεται στα έσω και τα έξω γεννητικά όργανα. Στο μεν άνδρα τα έσω γεννητικά περιλαμβάνουν τους όρχεις, τις επιδιδυμίδες, την εκφορητική οδό του σπέρματος, τον προστάτη αδένα, την ουρήθρα και κάποιους επικουρικούς αδένες, τα έξω γεννητικά περιλαμβάνουν το πέος και το δέρμα που περιβάλλει τους όρχεις. Στη γυναίκα στα έξω γεννητικά περιλαμβάνεται το αδοίο, ενώ τα υπόλοιπα όργανα εντάσσονται στα έσω γεννητικα της γυναίκας και περιλαμβάνουν τον κόλπο, τη μήτρα τις σάλπιγγες, τις ωοθήκες και κάποιους επικουρικούς αδένες. Οι παθήσεις του γεννητικού συστήματος είναι αντικείμενο και της ειδικότητας της γυναικολογίας. Ο ουρολόγος οφείλει να αναγνωρίζει την αιτία των συμπτωμάτων και των κλινικών σημείων και κατά επέκαταση να θεραπεύει η να κατευθύνει τους ασθενείς συνεπικουρούμενος από άλλες ειδικότητες όπως η γυναικολογία και η δερματολογία. Οι παθήσεις και τα συμπτώματα αναφέρονται βάση συχνότητας και όχι βάση της επιστημονική τους κατάταξης.