ΣΥΧΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Στις αιτίες επίσκεψης στο ιατρείο αναφέρονται τόσο νόσοι όσο και συμπτώματα αναμεμειγμένα. Η κατάταξη αυτή δεν έχει γίνει με κριτήριο τη σωστή κατηγοριοποίηση των αιτιών επίσκεψης ενός ασθενούς στο ουρολογικό ιατρείο αλλά αποτελεί απλή αναφορά με βάση τις πιο συχνά εξεταζόμενες περιπτώσεις στη συγκερκιμένη κλινική μονάδα. Η αναφορά τους δεν είναι πάντα πλήρης καθώς δεν έχει νόημα η άρτια παράθεση της νοσολογίας του ουροποιητικού για το κοινό, ωστόσο έχει γίνει προσπάθεια να παραθέσουμε τις παθήσεις και τα συμπτώματα που οφείλουν να οδηγήσουν το πάσχοντα στον ουρολόγο χωρίς αναβολή. Η αναφορά τους δεν υποκαθιστά την κλινική εκτίμηση καθώς η διαγνωστική διαδικασία οφείλει να ολοκληρωθεί μετά από αυτήν. Για όποιες απορίες συστήνουμε να επικοινωνήσετε με τον ιατρό σας.