ΣΤΥΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Οι διαταραχές της στυτικής λειτουργίας είναι συχνό φαινόμενο και παρουσιάζονται είτε με χαλάρωση της στύσης μετά τη διείσδυση , είτε με αδυναμία επίτευξης κατάλληξης σκληρότητας του πέους για τη διείσδυση. Ο μηχανισμός της στύσης είναι σύνθετος και προϋποθέτει ένα κατάλληλο ερέθισμα, ένα υγιές νευρικό δίκτυο και ένα επαρκή καρδιαγγειακό μηχανισμό. Οι περισσότερες περιπτώσεις στυτικής δυσλειουργίας είναι αγγειακής προέλευσης. Ο ιατρός σας, θα προσπαθήσει να εντοπίσει την αιτία της δυσλειτουργίας, και σε συνεννόηση με εσάς θα προτείνει τον απαράιτητο διαγνωστικό έλεγχο. Βάση αυτών θα σας προτείνει την κατάλληλη εξατομικευμένη θεραπεία. Κάθε μορφή της νόσου είναι ιδιαίτερη και απαιτεί έναν αλγόριθμο εξετάσεων και διαγνωστικών διαδικασιών.

Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο της ψυχογενούς στυτικής δυσλειτουργίας ειδικά σε νεαρούς πληθυσμούς. Η ουρολογία διαθέτει διαγνωστικά μέσα που μπορεί να διακρίνουν μία ψυχογενούς προέλευσης διαταραχή, αλλά ενίοτε απαιτείται και η συμβουλή ενός συμβούλου ψυχολογικής υποστήριξης στην αντιμετώπιση της.