ΣΚΛΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΟΡΧΕΙΣ

Η σκληρία στους όρχεις διαπιστώνεται από ασθενείς, ή συντρόφους ως μία περιοχή με διαφορετική σύσταση και πιο σκληρή από το υπόλοιπο τμήμα των όρχεων. Η σημασία αυτών των περιοχών είναι για την πιθανότητα να υποκρύπτουν κάποιο καρκίνο του όρχι. Σε περίπτωση διαπίστωσης μιας τέτοιας περιοχής, σκόπιμο θα ήταν να επισκεφτείτε τον ουρολόγο σας και μάλιστα χωρίς αναβολή. Εκτός από την κλινική εξέταση καλό θα είναι να γίνεται ένα υπερηχογράφημα του οσχέου.

Η κακοήθεια στον όρχι μπορεί να παρουσιαστεί σε νεαρούς άνδρες εώς και τη μέση ηλικία. Τονίζεται σε αυτό το σημείο η μεγάλη σημασία της τακτικής αυτοεξέτασης των ανδρών για τη διαπίστωση τέτοιων περιοχών η οποία καλό θα είναι να γίνεται μία φορά το μήνα κατά το ντους.