ΠΡΑΞΕΙΣ-ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Υπάρχουν μία σειρά από ιατρικές πράξεις που απαιτείται να γίνουν στη χειρουργική αίθουσα, καθώς και ιατρικές πράξεις που μπορούν να ολοκληρωθούν εντός ενός ιατρείου (δικτύου συνεργαζόμενων ιατρείων και ειδικοτήτων).

Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται το πλήθος των επεμβάσεων που περιλαμβάνει το αντικείμενο ενός ουρολόγου και οι οποίες θα συζητηθούν με τον ιατρό σας.

Για τις δεύτερη κατηγορία στις παροχές του ιατρείου αναφέρονται ενδεικτικά τα παρακάτω:

 • τακτικός έλεγχος ανδρών
 • εύκαμπτη ουρηθρο-κυστεοσκόπηση
 • ουρο-ροομετρία
 • έγχρωμη υπερηχοτομογραφία γεννητικού και ουροποιητικού – triplex οσχέου και πεϊκών αγγείων
 • κρουστικά κύματα (στυτική δυσλειτουργία)
 • καυτηριασμός κονδυλωμάτων γεννητικών οργάνων – ηβικής χώρας με laser ή άλλες μεθόδους εξάχνωσης
 • φροντιστήριο ενδυνάμωσης πυελικού εδάφους – ασκήσεις Kegel για άνδρες και γυναίκες
 • διαστολές στενωμάτων ουρήθρας
 • καθετηριασμός ουροδόχου κύστεως
 • εγχύσεις ουροδόχου κύστεως
 • διατομή χαλινού