ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΙΣ

Οι ουρολοιμώξεις αντιπροσωπεύουν ένα φάσμα νόσολογικών οντοτήτων ποικίλης βαρύτητας και αιτιολογίας που λανθασμένα θεωρούνται από το κοινό ως κάτι απλό. Υπάρχουν ουρολοιμώξεις που θα βιώσει στατιστικά σχεδόν ένας στους δύο ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ζωής και και σύνθετες λοιμώξεις που μπορεί να γίνουν ακόμα και απειλητικές για τη ζωή. Κάθε περίπτωση οφείλει να κατατάσσεται και να αντιμετωπίζεται αναλόγως. Η λοιμώξεις μπορεί να είναι σποραδικές ή σύνθετες και σχετιζόμενες με κάποιο υποκείμενο νόσημα, την ύπαρξη ανατομικών παραλλαγών στο ουροποιητικό σύστημα ή την ύπαρξη ενός ξένου σώματος όπως π.χ. ένας ουρηθρικός καθετήρας. Το συμβάν μίας ουρολοίμωξης στον άρρεν φύλο αυτομάτως την καθιστά σύνθετη ουρολοίμωξη και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Η ύπαρξη υποτροπιαζουσών λοιμώξεων επίσης μπορεί να απαιτεί διερεύνηση ακόμα και στη γυναίκα ανάλογα με το προφίλ του ασθενούς και τα συνοδά συμπτώματα. Αναλύονται επιλεγμένα ορισμένες από τις λοιμώξεις του ουροποιητικού για λόγους πληροφόρησης.