ΟΙΔΗΜΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Το οίδημα, ή αλλιώς πρήξιμο στα γεννητικά όργανα μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις. Ενίοτε συνοδέυεται από πόνο στα γεννητικά όργανα, αίσθημα τάσης και σε κάποιες περιπτώσεις από ερυθρότητα. Άλλες φορές το οίδημα μπορεί να είναι και εντελώς ανώδυνο.

Το οίδημα μπορεί να σχετίζεται με συλλογή υγρού ανάμεσα στους χιτώνες του όρχι (υδροκήλη), μπορεί να σχετίζονται με μία βουβωνοκήλη με περιεχόμενο που κατέρχεται προς το όσχεο, ενώ μπορεί να οφείλεται και φλεγμονές του όρχι ή των σωληναρίων που τον περιβάλλουν. Σε κάθε περίπτωση η κλινική εξέταση και το υπερηχογράφημα του οσχέου θα δώσουν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα.