ΟΓΚΟΣ ΣΤΟ ΝΕΦΡΟ

Οι όγκοι στο νεφρό συχνά είναι τυχαία ευρήματα σε ακτινολογικούς ελέγχους που γίνονται για άλλους λόγους. Υπάρχουν καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι, με πιο συχνούς τα νεφροκυτταρικά καρκινώματα. Σε ότι αφορά την επιθετικότητά των κακοηθών όγκων είναι κάτι που αξιολογείται από τα αποτελέσματα μίας βιοψίας, είτε με δείγμα από τον όγκο, είτε μετά την αφαίρεσή του. Η διαφορική διάγνωση του όγκου είναι δύσκολη ενίοτε ακόμα και εάν έχει γίνει προεγχειρητική βιοψία καθώς, όταν αποφασιστεί λαμβάνονται τμήματα μόνο από τον όγκο και δε γίνεται δειγματοληψία από ολόκληρη τη βλάβη.

Οι όγκοι το νεφρού οφείλουν να αφαιρούνται όταν είναι εντοπισμένοι μόνο στο νεφρό και όταν αυτό δεν είναι εφικτό να εφαρμόζονται τοπικές θεραπείες που τους καταστρέφουν, ακόμα και αν το ογκολογικό αποτέλεσμα δεν είναι το ίδιο καλό όσο με τη χειρουργική επέμβαση.

Εάν ο όγκος είναι μικρός και υπάρχει εύκολη πρόσβαση από την περιφέρεια του νεφρού γίνεται ογκεκτομή η μερική νεφρεκτομή. Οι χιεουργική μέθοδος μπορεί να είναι ανοικτή, λαπαροσκοπική η ρομποτική. Η καθεμία έχει κάποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα με τις ενδοσκοπικές μεθόδους (ρομποτική και λαπαροσκοπική) να προτιμώνται όταν είναι εφικτό. Εάν ο όγκος δεν είναι εύκολα εξαιρέσιμος αφήνονται πίσω υγιή νεφρικό ιστό του προσβεβλημένου οργάνου τότε γίνεται ολική νεφρεκτομή, συνυπολογίζοντας πάντα τα αποθέματα του ασθενούς σε ικανότητα νεφρικής διήθησης που θα του χρειαστούν στο μέλλον.

Ο ασθενής που θα χειρουργηθεί χρειάζεται τακτικό επανέλεγχο που είναι τόσο κλινικός όσο και απεικονιστικός βάση του σταδίου και της επιθετικότητας του όγκου που αντιμετωπίστηκε.

Όταν η γενική κατάσταση του ασθενούς δεν επιτρέπει την χειρουργική αφαίρεση οι διαθέσιμες τοπικές θεραπείες που υπάρχουν και οι οποίες δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές όσο η χειορυγικές μέθοδοι, είναι η κρυοθεραπεία και η νέκρωση του όγκου με ραδιοσυχνότητες. Αυτές εκτελούνται από επεμβατικούς ακτινολόγους υπό καθοδήγηση με αξονικό τομογράφο σε συνεργασία με τον ουρολόγο και αφού ληφθούν βιοψίες για να έχει κανείς στοιχεία για τη συμπεριφορά του όγκου.