Μέθοδος REZUM

 

H μέθοδος rezum είναι μια καινότομος ελάχιστα επεμβατική διαδικασία για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη, η οποία έχει το πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων μεθόδων χειρουργικής παρέμβασης ότι διατηρεί την εκσπερμάτιση. Η παλίνδρομη εκσπερμάτιση είναι μία ανεπιθύμητη ενέργεια τόσο της φαρμακευτικής αγωγής για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη αδένα όσο και των χειρουργικών παρεμβάσεων (TURis, HOLEP). To άλλο πλεονέκτημα της τεχνικής είναι ότι όντας λιγότερη επεμβατική απαιτεί μικρότερο βάθος αναισθησίας ή ένίοτε απλώς καταστολή του ασθενούς και σε ασθενείς που η γενική της κατάσταση δεν επιτρέπει βαρύτερες επεμβάσεις η μέθοδος rezum δίνει λύση στο πρόβλημα.

Η διαδικασία περιλαμβάνει μία κυστεοσκόπηση και την παρακέντηση του προστάτη σε διάφορα σημεία κάνοντας έγχυση υδρατμών στο εσωτερικό του. Μετά τη διενέργεια της μεθόδου rezum pαραμένει ένας καθετήρας για λίγες ημέρες για λόγους καλύτερης επούλωσης και αποφυγής δυσουρικών ενοχλημάτων.

Η μέθοδος rezum δεν έχει την αποτελεσματικότητα που έχουν οι υπόλοιπες τεχνικές αλλά παραμένει ένα πολύτιμο όπλο στη φαρέτρα του ουρολόγου με πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις.

https://www.bostonscientific.com/en-IN/products/lithotripsy/rezum-water-vapor-therapy.html