ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΔΡΑ

Oι λοιμώξεις του γεννητικού συστήματος του άνδρα μπορεί να είναι λοιμώξεις τον όρχεων (ορχίτιδα), λοιμώξεις της επιδιδυμίδας, λοιμώξεις του προστάτη αδένα που περιγράφονται στις ουρολοιμώξεις και λοιμώξεις της ουρήθρας.

Οι μεν λοιμώξεις των όρχεων αποκλειστικά είναι σπάνιες, μπορεί να σχετίζονται με ιογενείς λοιμώξεις σε σπάνιες περιπτώσεις. Οι ορχεοεπιδιδυμίτιδες και επιδιδυμίτιδες είναι συχνότερες και αυτές είναι συνήθως βακτηριακής αιτιολογίας. Συνήθως στις νεαρότερες ηλικίες είναι μικρόβια που μεταδίδονται με τη σεξουαλική επαφή, σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι πιο συχνά εντεροβακτηριοειδή. Η θεραπεία περιλαμβάνει τη χορήγηση αντιβίωσης και ενίοτε συνδυασμό αυτών. Συχνά εκτελείται ένας υπερηχογραφικός έλεγχος του οσχέου για αποκλεισμό συλλογών υγρού, αποστημάτων και έλεγχο της αιμάτωσης των όρχεων.