ΛΙΘΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Η λιθίαση της ουροδόχου κύστης είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε καταστάσεις όπου η ροή των ούρων καθώς εξέρχονται από την ουροδόχο κύστη δεν είναι βέλτιστη. Συχνά έχουν φλεγμονώδη σύσταση που σχετίζεται επίσης με τη στάση των ούρων. Οι λίθοι της ουροδόχου διαπιστώνονται είτε τυχαία σε απεικονιστικές είτε σε ενδοσκοπικές μελέτες που γίνονται στα πλαίσια διερεύνησης συνοδών συμπτωμάτων. Μπορεί να προκαλούν πόνο στην ούρηση, αίμα στα ούρα μέχρι και πλήρη επίσχεση ούρων εάν φράξουν το έσω στόμιο της ουρήθρας. Η αντιμετώπισή τους συχνά περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση του αιτίου που της προκαλεί εάν αυτό είναι εφικτό π.χ. αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας τους προστάτη εφόσον αυτή είναι ενδοσκοπική.

Σε ότι αφορά τη διαδικασία του κατακερματισμού των λίθων γίνεται ενδοσκοπικά ως επί το πλείστο (δηλ. μέσω της ουρήθρας) με εργαλεία που κατακερματίζουν είτε μηχανικά την πέτρα, είτε με ίνα laser που εισέρχεται μέσω του ενδοσκοπίου. Η επέμβαση γίνεται με ραχιαία ή τοπική αναισθησία. Είναι πολύ σημαντικό να προγραμματιστεί ένας τακτικός έλεγχος μετά την κυστεολιθοτριψία και να ληφθούν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την αποφυγή της υποτροπής τους.