ΚΟΛΙΚΟΣ ΝΕΦΡΟΥ / ΟΥΡΗΤΗΡΑ (ΛΙΘΙΑΣΗ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ)

Ο κολικός του νεφρού και του ουρητήρα, η διάκριση των οποίων δεν είναι πάντα εφικτή. Η εμφάνιση είναι αρκετά χαρακτηριστική με πόνο στην περιοχή της κοιλίας ο οποίος αρχίζει να γίνεται πιο εντοπισμένος προς την πλάγια οσφυϊκή μοίρα, προς τη μία ή την άλλη πλευρά. Ο πόνος κατά κανόνα έχει μεγάλη ένταση η οποία μπορεί να κυμαίνεται και ενίοτε να αντανακλά προς τα εμπρός κατά μήκος των βουβωνικών περιοχών. Ο κολικός του νεφρού μπορεί να συνοδεύεται από εμετό και σπανίως και πυρετό. Η ύπαρξη εμπυρέτου κάνει την κατάσταση πιο σύνθετη και πιο επιτακτική, καθώς θέτει την υπόνοια εμπυρέτου αποφρακτικής πυελονεφρίτιδας. Σε κάθε περίπτωση ο κολικός απαιτεί τη διενέργεια εξετάσεων ούρων, αίματος και ακτινολογικό έλεγχο με αξονική τομογραφία για την εντόπιση του λίθου, τον προσδιορισμό τους μεγέθους του και την αδρή εκτίμηση του βαθμού της απόφραξης. Η αξονική τομογραφία επίσης δίνει πληροφορίες για συλλογές στο νεφρό ή και άλλες πιθανές αιτίες του πόνου. Εάν αποφασιστεί ότι ο λίθος θα αντιμετωπιστεί συντηρητικά απαιτείται συστηματική αντιφλεγμονώδης και αναλγητική θεραπεία και τακτικός κλινικός και απεικονιστικός έλεγχος. Εάν απαιτηθεί τοποθέτηση ουρητηρικού stent για έλεγχο του πόνου είτε λόγω εμπυρέτου αυτό γίνεται με γενική συνήθως αναισθησία (βλέπε κεφάλαιο διαδικασίες και θεραπείες).