ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΟΡΧΗ

Ο καρκίνος του όρχη είναι νόσος που αφορά νέους άνδρες ακόμα και άνδρες μέσης ηλικίας. Κατα κανόνα είναι μία νόσος ‘βουβή’ που δεν θα προκαλέσει συμπτώματα παρά μόνο σε πιο προχωρημένα στάδια. Η κατηγοροποίηση των όγκων βάση της ιστολογικής τους εικόνας δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για το κοινό όσο ο τρόπος εμφάνισης των όγκων που κατά κανόνα είναι με την ψηλάφηση μιας ανώδυνης σκληρίας στον όρχη.

Μείζον ζήτημα είναι η ευαισθητοποίηση του ανδρικού πληθυσμού για τη σημασία της αυτο-εξέτασης των γεννητικών οργάνων μία φορά το μήνα από την εφηβεία και έπειτα. Ο καρκίνος του όρχη είναι μία ταχέως εξελισσόμενη νόσος που καλό θα είναι να αντιμετωπίζεται σε όσο πιο πρώιμο στάδιο γίνεται. Το υπερηχογράφημα του οσχέου κατά κανόνα θα επιβεβαιώσει τη διάγνωση και το επόμενο βήμα είναι η αφαίρεση του όρχεος και η ιστολογική εκτίμηση του όγκου. Ενίοτε μία σειρά εξετάσεων θα προηγηθούν ή θα γίνουν άμεσα μετά το χειρουργείο και βάση όλων των παραπάνω αποτελεσμάστων θα ληφθεί μία απόφαση εάν απαιτείται κάποια επιπλέον θεραπεία, σε συεννόηση με τον ογκολόγο.