ΔΙΟΡΘΙΚΗ ΒΙΟΨΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

Διορθική βιοψία: Η βιοψία παραδοσιακά γίνεται εισάγοντας την κεφαλή ενός υπερήχου στο ορθό. Προηγείται τοποθέτηση αντισηπτικού μέσου για τη μείωση του βακτηριακού φορτίου στην περιοχή της επεμβατικής διαδικασίας και της παρακέντησης. Ο υπέρηχος βοηθά στην οριοθέτηση του αδένα και στη συνέχεια μπορεί να γίνει έγχυση τοπικής αναισθησίας (ξυλοκαϊνης) που κάνει την πράξη πιο καλά ανεκτή. Ακολούθως λαμβάνονται δείγματα από το ορθό τρυπώντας τον αδένα σε διαφορετικές περιοχές και αυτά στέλνονται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο. Η διορθική βιοψία του προστάτη έχει κάποιες ανεπιθύμητες ενέργειες, μεταξύ αυτών η λοίμωξη, η αιμοσπερμία, η αιματουρία, το αίμα στα κόπρανα και σπανιότερα η επίσχεση ούρων.

εικόνα δανεισμένη από τη βρετανική ουρολογική εταιρεία (BAUS)