ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΕΚΣΠΕΡΜΑΤΙΣΗΣ

Οι διαταραχές της εκσπερμάτισης μπορεί να έχουν ποικίλες αιτίες. Ενδεικτικά αναφέρονται οι πιο συχνές αιτίες για τις οποίες ο άνδρας θα αναζητήσει ιατρική συμβουλή.

  • αιμοσπερμία, αναφέρεται στην απώλεια φρέσκου αίματος ή καφεοειδούς απόχρωσης του εκσπερματίσματος
  • πρόωρη εκσπερμάτιση, αναφέρεται στην εκσπερμάτιση που συμβαίνει πριν ή σύντομα μετά τη διείσδυση και δεν αφήνει το ζευγάρι να απολαύσει τη σεξουαλική πράξη όσο επιθυμεί
  • παλίνδρομη εκσπερμάτιση, αναφέρεται στην παλινδρόμηση του σπέρματος στην ουροδόχο κύστη και τη μείωση του συνολικού όγκου του εκσπερματίσματος
  • καθυστέρηση ή αδυναμία εκσπερμάτισης

Κάθε μία από τις παραπάνω διαταραχές έχει διαφορετική αιτία και αντιμετώπιση. Συμβουλευτείτε το ιατρό σας για περαιτέρω πληροφορίες.