ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, μπορεί να μην αντιμετωπίζεται επαρκώς με τη συντηρητική αγωγή ή η φαρμακευτική αγωγή να προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον έχει θέση η χειρουργική θεραπεία.

Η χειρουργική τεχνική που ακολουθείται έχει να κάνει με αντικειμενικά κριτήρια, όπως το μέγεθος του αδένα, η μορφολογία του αδένα και βεβαίως την κλινική ένδειξη που οδηγεί στην επέμβαση.

Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική για μικρά και μέτρια σε μέγεθος αδενώματα είναι η διουρηθρική προστατεκτομή με τη μέθοδο TURis. Θεωρείται η σταθερά στη χειρουργική της υπερπλασίας του προστάτη και είναι μία μέθοδος που έχει δοκιμαστεί μέσα στα χρόνια. Η τεχνική αυτή αφαιρεί ενδοσκοπικά, μέσα από την ουρήθρα, το τμήμα αυτό του αδένα που αποφράσσει και παρεμποδίζει την ελεύθερη ούρηση.

https://www.youtube.com/watch?v=0-_nNU1eEJQ

Για τις περιπτώσεις που η παραπάνω τεχνική φτάνει στα όρια της από πλευράς διάρκειας, εφαρμόζεται η laser προστατεκτομή με τη μέθοδο HOLEP. Το αδένωμα εκπυρηνίζεται ενδοσκοπικά μέσω της ουρήθρας και τεμαχίζεται σε μικρότερα τεμάχια στην ουροδόχο κύστη.

Εναλλακτικά, για τα μεγάλα αδενώματα προσφέρεται και η δυνατότητα της ανοιχτής, λαπαροσκοπικής ή ρομποτικής αφαίρεσης του αδενώματος, όπου η διαδικασία γίνεται με διάνοιξη της ουροδόχου κύστης, την αφάιρεση του αποφράσσοντος τμήματος του προστάτη αδένα και την επανασύγκλειση του οργάνου.

Μία καινοτόμος μέθοδος για την αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη με συγκεκριμένες ενδείξεις και περιορισμούς αποτελεί η μέθοδος REZUM. H συγκεκριμένη μέθοδος αφορά ασθενείς όπου το αδένωμα δεν είναι μεγάλο και σε κάθε περίπτωση θέλουν να προστατεύσουν την εκσπερμάτιση τους, έναντι των υπολοίπων τεχνικών που συχνά προκαλούν παλίνδρομη εκσπερμάτιση. Κατά τη διαδικασία αυτή γίνεται έγχυση υδρατμών σε διάφορα τμήματα του αδενώματος και αυτό προοδευτικά προκαλεί συρρίκνωση του προστάτη.

Για την ενδεικνυόμενη μέθοδο αντιμετώπισης θα γίνει μία εκτενής συζήτηση με τον ιατρό σας.