ΑΝΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Αρκετές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι αυτή την εποχή με ασθενείς που επισκέπτονται τον ουρολόγο λόγω ανατομικών παραλλαγών του ουροποιητικού ή των αγγείων των οργάνων του ουροποιητικού συστήματος. Υπάρχουν ανατομικές παραλλαγές οι οποίες δε θα προκαλέσουν πρόβλημα ή δε θα απαιτήσουν κάποια ιατρική παρέμβαση από τον ουρολόγο κατά τη διάρκεια της ζωής και υπάρχουν και άλλες οι οποίες δυνητικά μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα και θα πρέπει ο ασθενής να είναι σε επαγρύπνηση. Κάθε περίπτωση οφείλει να εκτιμάται από τον ουρολόγο και να αξιολογείται η σημασία της και ανάγκη η μη παρακολούθησης σε τακτικά διαστήματα.