Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του ουρολόγου κ. Χρήστου Δ. Πουρναρά. Πρόκειται για μια σελίδα ενημερωτικού περιεχομένου που σκοπό δεν έχει να μεταφέρει πληροφορίες σαν ένα σύγγραμμα ουρολογίας αλλά να απλουστεύσει ορισμένα πράγματα και να καθοδηγήσει τον ενδιαφερόμενο ασθενή για το θέμα που τον ενδιαφέρει. Πέρα από τα βοηθήματα που προσφέρει η σύγχρονη ιατρική με διαγνώσεις εξ’ αποστάσεως και συμβουλευτική από το σπίτι μας, η εξέταση και η ανθρώπινη επαφή κρίνονται μέγιστης σημασίας και καλό είναι να εξασφαλίζονται πάντα για την ποιοτική παροχή ιατρικής φροντίδας.