ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΟΗΘΟΥΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη είναι συνυφασμένη με τη μετάβαση του άνδρα στη μέση ηλικία. Ο προστάτης αδένας καθώς μεγαλώνει μπορεί να επηρεάζει την ποιότητα της ούρησης και κατ΄επέκταση την ποιότητα της καθημερινότητας ενός άνδρα. Όταν η συντηρητική αντιμετώπιση αποτύχει, λόγο έχουν οι επεμβατικές μέθοδοι. Gold standard επέμβαση για την αποκατάσταση αυτής της πάθησης, που θα προσβάλλει σχεδόν όλους του άνδρες, είναι η διουρηθρική προστατεκτομή με τη μέθοδο TURis.