ΛΙΘΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

Η Λιθίαση του προστάτη είναι ένα τυχαίο εύρημα σε απεικονιστικές εξετάσεις του κατωτέρου ουροποιητικού και τείνει να σχετίζεται με λοιμώξεις του αδένα που δεν έχουν απαραίτητα φτάσει σε κλινική εκδήλωση. Οι λίθοι του προστάτη μπορεί να προκαλούν εντονότερα συμπτώματα από το κατώτερο ουροποιητικό σε έδαφος μιας πάθησης όπως η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη. Σε αρκετές περιπτώσεις η οριστική αντιμετώπιση αυτής μπορεί να βελτιώνει το λιθιασικό φορτίο του αδένα και να τα συμπτώματα μαζί. Η αξιολόγηση των λίθων γίνεται στα πλαίσια της γενικότερης υγείας του προστάτη αδένα και οφείλει να μην αντιμετωπίζεται μεμονωμένα. Για περισσότερες πληροφορίες συζητήστε το με τον ιατρό σας.